top of page

Kerttulin ICT-lukion 2. vuoden opiskelijat työelämään tutustumassa

Kerttulin lukion toisen vuoden ICT-opiskelijat tutustuivat huhtikuussa 2018 itse hankkimiinsa, pääasiassa ICT-alan työpaikkoihin Turun kaupungin LukioTEKO-hankkeen puitteissa. LukioTEKO-hankkeen tarkoituksena on kehittää lukioiden, korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä. Projektin tavoitteena oli parantaa sekä lukiolaisten että lukioiden henkilökunnan työelämätuntemusta ja tietämystä jatkokoulutusmahdollisuuksista.

Opiskelijoiden löytämiä työpaikkoja oli yrityksissä ja korkeakouluissa, joista esimerkkinä mm. Turun yliopisto, Valohai, Reaktor, AgentIT, NordicEdu, Vincit ja useita muita sekä pienempiä että suurempia työnantajia. Opiskelijoiden haastattelemien työntekijöiden koulutus vaihteli itseopiskelusta korkeimpaan yliopistotutkintoon. Juuri tämä työpaikka oli useille työntekijöille tullut sattuman kautta. Tärkeimmät ominaisuudet työtekijöiden mielestä myös ICT-alalla - kuten yleensä muuallakin – olivat tiimityöskentelytaidot, oma-aloitteisuus, ongelmanratkaisutaidot ja pitkäjänteisyys. Useimmissa työpaikoissa opiskelijat oli yllättänyt rento ja mukava ilmapiiri.

Lähes kaikki opiskelijat olivat sitä mieltä, että työelämään tutustuminen oli kiinnostavaa ja jatko-opintoajatukset selvenivät suuntaan tai toiseen. Kuitenkin suurena ongelmana koettiin se, että tässä menetettiin opetus kahden koulupäivän ajalta ja silloin tunnilla käsitellyt asiat piti opiskella itsenäisesti. Toisaalta toinen esille tullut huono puoli, valtaosan opiskelijoista mielestä, oli liian lyhyt aika, jotta ehtisi todella tutustua työhön ja myös mahdollisesti tehdä jotakin.

Vaihtoehtoina esitettiin yhden päivän ajan työnteon seuraamista (job shadowing) tai sitten koko asian poistamista suunnitelmista. Parempi ajankohta, vaikkapa yhden päivän tutustumiselle, olisi toisen vuoden syyslukukaudella 2. jaksossa.


bottom of page