IMG_2577.JPG
IMG_2334.JPG
Digital Design
IMG_2489.JPG
duunia.jpg
Electronic Circuit
IMG_2341.JPG
london_levee.jpg

Kerttulin ICT-lukio on opetusministeriön hyväksymä valtakunnallinen erityislukio. Se on jatkoa syksyllä 2000 alkaneelle tulevaisuuden informaatioteknologian ja mediaosaajien erikoislinjalle, ja se toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa korkeakoulujen ja työelämän kanssa.

ICT-lukiossa tarjotaan n. 40 erityiskurssia informaatioteknologian ja digitaalisen viestinnän aloilta. Kurssien joukossa on myös näitä aloja tukevia luonnontieteellisiä ja humanistisia kursseja.

Erityislukion opiskelijat noudattavat omaa opetussuunnitelmaansa. Erityislukiosta valmistuvat suorittavat vähintään 12 erityiskurssia ja saavat tällöin vähentää muiden aineiden pakollisten kurssien määrästä enintään kahdeksan (8) kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista. Vähennystä ei voi tehdä kirjoitettavissa oppiaineissa.

ICT-alan kurssit ovat myös muiden kuin erityislukiolaisten valittavissa. Mikäli ryhmiin on tulossa enemmän opiskelijoita kuin voidaan ottaa, ICT-lukiolaiset ovat etusijalla.

Osa ICT-lukion opiskelijoista suorittaa ICT-alan jatko-opinnoiksi kelpaavia opintoja Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksella, Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen yksikössä sekä Turun ammattikorkeakoulussa. Korkeakouluissa suoritetut kurssit hyväksytään mukaan erityislukiolaisten kurssikertymään hänen valmistuessaan ICT-lukiosta.

Kerttulin lukio tekee yhteistyötä yritysmaailman kanssa. ICT-lukion yhteistyöyritykset mahdollistavat erityislukion opiskelijoille tutustumisen ICT-alan ajankohtaisiin kysymyksiin, käytänteisiin sekä työtehtäviin. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa asiantuntijaluennot, yritysvierailut, erilaiset projektit, tuotetestaukset sekä vapaamuotoisemmat tapahtumat. ICT-lukiosta valmistuva opiskelija saa erillisen ICT-lukion päättötodistuksen.

ICT-lukion tapahtumia

Lukuvuoden aikaisia tapahtumia

IMG_2493.JPG
IMG_2493.JPG
IMG_2550.JPG
IMG_2550.JPG
IMG_2339.JPG
IMG_2339.JPG
IMG_2489.JPG
IMG_2489.JPG