top of page
IMG-20180406-WA0013.jpg
LAN6.jpg
LAN3.jpg
LAN5.jpg
IMG_20180119_140142.jpg
IMG_20160905_143831.jpg

24/7 Monitoimiareena

Projekteja: News

Hankekuvaus

LAN2.jpg

Tavoitteena on kehittää, kokeilla ja luoda lukioon 24/7 käytettävissä oleva uudentyyppinen oppimisympäristö, jolla vastataan nykyaikaisen lukion muuttuviin tarpeisiin: sähköinen arviointi (tenttiakvaariotoiminta, ylioppilaskokeet, koeviikot, uusintakokeet, rästikokeet ja tuntikokeet), ryhmätyöskentely ja eriyttäminen, yhteisopettajuus ison ryhmän kanssa, opettajien digitaalinen samanaikaistäydennyskoulutus sekä opiskelijakunnan yhteisölinen toiminta. Lisäksi kehitetään julkinen ja avoin lukioiden sähköinen koepankki materiaaleineen.

Hankehakemus

Tenttiakvaario

Female Using Computer

Visiona on luoda tenttiakvaariomalli, jossa opiskelija voi käydä suorittamassa uusintakokeet, rästikokeet, itsenäisten suoritusten loppukokeet sekä muut osasuoritukset itse valitsemana ajankohtana.

Lisätietoa tenttiakvaariosta

Muunnteltavuus ja ergonomia

IMG_2299.JPG

Työskentelyergonomia on tärkeää digitaalisten kokeiden suorittamisessa ja päätelaitteiden kanssa työskennellessä. Hankkeella tuodaan esille hyviä käytänteitä työskentelyergonomiaan, jotka littyvät lukiolaisten uuteen digitaaliseen opiskeluympäristöön.

Lisätietoa ergomiasta

Yhteisöllisyys
Yhteisopettajuus, Kerttuli Esport ja LANit

IMG-20180406-WA0013.jpg

Hankkeella helpotetaan erilaisten yhteisöllisten tilaisuuksien järjestämistä. Tilaratkaisuista pyritään luomaan muuntaumiskykyiset, jotta erialaiset tapahtumat voidaan toteuttaa samasa tilassa mahdollisimman jouhevasti.

bottom of page