ICT-lukiolaisen pakolliset kurssit

ICT1 Digitaalinen kansalainen

ICT2 Kymmensormijärjestelmä

ICT3 Viestintäteknologiat

ICT4 Internet

ICT5 Ohjelmoinnin peruskurssi

TO2 Tutkiva työskentely teknologialla

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen

ÄI7 Puhe ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

VALINNAISET KURSSIT

ICT6 Tietorakenteet

ICT7 Ohjelmoinnin jatkokurssi

ICT8 HTML5

ICT9 Kuvankäsittely tietokoneen avulla

ICT10 Animaatio

Elokuvakuvakurssi

ICT11 Pelisuunnittelu

ICT12 Pelikehitys

ICT13 Cisco CCNA I osa 1

ICT14 Cisco CCNA I osa 2

ICT15 Cisco CCNA II

ICT16 Tietotekniikka ja kyberturvallisuus

ICT17 Tiedonhallinta

ICT18 Tietotekniikka nyt ja tulevaisuudessa

ICT19 Linux

ICT20 Robotiikka ja elektroniikka

ICT21 Vuoden erikoiskurssi

ICT22 Projektikurssi

Kaarinankatu 3 20500 TURKU, Finland

©2017 by Kerttulin ICT-lukio