top of page

Binary Bracelet - Binäärikoodattu rannekoru

Kerttulin lukion opiskelijat järjestivät Turkulaisen Raunistulan alakoulun 4-6 matematiikkaluokkalaisille  Binary Bracelet – binäärimatematiikan opiskelu/askartelutuokion.

 

Tuokion tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään binäärimatematiikan alkeita ja samalla tuottaa (isänpäiväksi 11.11.2018) itse luotu binäärikoru, jonka sanoman isä kotona yhdessä dekoodaa lapsensa kanssa.

Alla on projektin tuottamat materiaalit Steam-tapahtuman järjestämiseksi. 

Rannekorun koodaus toteutettiin binäärikoodin sijaan omalla koodauksella, jossa kaksi värillistä helmeä vastasi aina yhtä kirjainta. Lisäksi rannekoruun lisättiin yksi helmi koodihelmien väreistä poikkeava helmi osoittamaan viestin alkamiskohtaa. Oppilaat täyttivät ensin lomakkeen jossa viesti kirjoitettiin kirjaimin. Tämän jälkeen jokainen viestin kirjain värikoodattiin koodaustaulukon avulla värittämällä lomakkeeseen varatut kohdat oikeilla väreillä. Tarkastuksen jälkeen koodi siirrettiin helmiksi rannekoruun.

Oppilaan koodauslomake

Binarybracelet-lapset.jpg

Kirjainten koodaustaulukko

bottom of page