top of page

Nordic@Bett2017

Hannes ja Taneli Nordic@Bett2017 tapahtuman lavalla

Kerttulin ICT-lukion Robotiikka ja elektroniikka -kurssi valittiin Opetushallituksen pääjohtajan toimesta Suomen edustajaksi Lontoossa järjestettäville Bett-messuille.

Esiintymässä Nordic@Bett2017 tapahtuman lavalla olivat Hannes Kössi ja Taneli Tainio.

Esityksen aiheena oli Learning by Doing – Case Arduino.

Esitys koostui pelkistetyistä dioista, kahdesta videosta sekä opiskelijoiden sujuvasta englanninkielisestä puheesta.

Sisältö esityksessä painottui oppimiseen opiskelijan näkökulmasta. Esityksessä opiskelijat toivat esille suomalaisen oppimisen vahvuuksia: motivaatiota, kiinnostusta, oppimaan oppimista, itsearviointitaitoja, yksilöllisen oppimisen mahdollisuuksia sekä tekniikan hyödyntämistä omassa opiskelussaan. Kolmannen vuoden opiskelijat Hannes ja Taneli vertasivat varsin onnistuneesti myös oman lukio-opiskelunsa (noin 70 suoritettua kurssia) pohjalta normaaliopiskelua Learning By Doing- Case Arduino kokemukseen.

Myös Suomen suurlähetystön edustaja Lontoosta oli paikalla seuraamassa esitystä.

bottom of page